Artikler

Her finder du alt hvad du skal bruge!

Ordblind studerende: Jeg er ikke et hak dummere, jeg er blot et hak anderledes.

Ordblind studerende: Jeg er ikke et hak dummere, jeg er blot et hak anderledes.

Citatet i overskriften er fra en af Tine Perssons mange ordblinde klienter. Da Tine Persson afsluttede forløbet med den studerende, udbrød hun:

Jeg er jo ikke et hak dummere end mine medstuderende. Jeg er bare et hak anderledes og jeg ved nu, hvordan jeg skal håndtere det. 

Tine Persson er psykoterapeut i SPINE – Institut for mental sundhed og har stor erfaring, interesse og indsigt i unge med ordblindhed.

Vi har sat Tine stævne til et indblik i, hvad ordblindhed egentlig er og hvordan du som studerende kan arbejde med din ordblindhed, så du når de ambitioner du har på dit studie. 

Tre hurtige og vigtige pointer fra Tine Persson.

  1. I dag er der virkeligt meget man kan gøre for at aflaste ordblindhed gennem teknologi, med eks lydbøger, scanning og oplæsning af tekst, tale til tekst, ordforslag, oplæsning af undertekster o.s.v. så den ordblinde ikke altid behøver at bede om hjælp fra andre. 
  2. Det er vigtigt at blive bevidst om graden af din ordblindhed og turde snakke om den med de nærmeste, og samtidig at få den hjælp du har krav på. 
  3. Alle ordblinde kan hjælpes, og alle kan lære at håndtere deres ordblindhed, så du også når dine personlige ambitioner.

Tine, hvad er ordblindhed?

Ordblindhed, som også hedder Dysleksi ved vi i dag fra scanninger af den læsende hjerne, er en medfødt forskellighed i hjernen hos den ordblinde, i det center hvor vi opfatter ord, tal og læsning. Dysleksi kommer fra ordet DYS og LEKSIA som betyder ”vanskeligt med ord”.

Den ordblinde forstår og husker bogstaver og tal anderledes i hjernen end andre, der ikke er ordblinde. 

Hvor mange er ordblinde i en befolkning og er der et tabu?

Man regner med at 8-10 % af befolkningen er ordblinde. Så i en klasse med 30 elever sidder der måske 2-3 stykker der er ordblinde i en eller anden grad. 

Er det stadig et tabu at være ordblind?

Det er stadig et tabu i Danmark at være ordblind, fordi det ofte er forbundet med følelsen af at være forkert, anderledes eller dum.

Derfor er det ikke alle som søger den hjælp de har ret til, for at komme på niveau med alle andre studerende.

Der bliver i dag testet flere ordblinde, da det spottes meget tidligere og testene bliver mere grundige end da vores forældre gik i skole.

Er ordblindhed arveligt?

Ja, man ved at ca. 60 % af ens ordblindhed er arveligt. Mange ordblinde har forældre eller bedsteforældre som også kan være ordblinde. De behøver ikke at være det, men jeg spørger altid ind til forældres læse- og skrivefærdigheder også. 

Sådan virker din ordblinde hjerne

Når man ser et ord eller billede kobler hjernen automatisk over til et sprogcenter i hjernen, så man ved hvordan det udtales. Det sker ikke for en ordblind. …

Hvordan ved man om er ordblind?

Ordblindhed kommer til udtryk på mange forskellige måder, og kan vise sig forskelligt fra person til person. Nogle har svært ved at skrive, men kan fint læse, – andre omvendt.

Nogle har nemt ved engelsk, men svært ved dansk skrivning og læsning osv. Der er mange niveauer og nuancer ind i det at spotte og forstå ordblindheden. 

Mulige tegn på ordblindhed 

  • Du kan bl.a. have svært ved at overskue din daglige mængde af læsestof eller skriftlige opgaver
  • Tvivler på hvordan du staver ord.
  • Du husker i billeder og ord og sætninger husker du også i billeder. 
  • Du føler dig træt efter at have læst en længere tekst. 
  • Du mangler overblik over dine notater, så de giver mening
  • Du vil ikke være i vejen i læsegruppen, så du overkompensere ved at knokle eller opgiver ved at være stille 
  • Du er ofte kreativ tænkende, fordi du har skulle finde smarte måder at kompensere for det der kan være svært.

Er der opmærksom på ordblindhed på studierne?

Der mere fokus på ordblinde i dag og meget mere på hvad den ordblinde kan gøre for at begå sige lettere på studiet, med hjælpe-værktøjer, ekstratid, skrive- læsevejleder og mentorordninger og den vej blive ligestillet med de andre studerende. 

Den studerende vil blive tilknyttet SPS- centeret, som er på alle uddannelsessteder og her blive vejled i den hjælp den enkelte har brug for. 

Et studie fra Sverige i 2011 viste – at 44% af de rigeste svenskere er selvstændige og ordblinde!” 🙂

Beskriv de studerende du møder, der er ordblinde

De studerende som henvender sig hos os i SPINE, henvender sig ofte med symptomer på udbrændthed, stress eller de har mistet modet på studiet pga. deres manglende mestring af deres ordblindheden. 

Nogle af dem ved ikke selv, at de faktisk kæmper med ordblindhed, de har bare knoklet. Så jeg spotter også mange ordblinde under samtalen. 

Hvor får man hjælp, hvis jeg tror jeg er ordblind?

Kontakt SPS (Specialpædagogisk Støtte) eller studievejlederen på dit studie, for at få lavet en ordblindetest. SPS vil yderligere guide dig til den hjælp du har krav på fra det offentlige system. 

Hvad kan du hjælpe mig som ordblind med i SPINE?

Her i SPINE hjælper vi dig også som ordblind med at finde de studieteknikker, der passer bedst til dig. Jeg lærer dig at skabe struktur og overblik i hverdagen, så du oplever en mere mental balanceret hverdag. 

Vi afdækker hvilke personlige og mentale udfordringer du har, og så laver vi en plan for, hvordan det kan ændres. 

Jeg har blandt andet lavet kurset Hvem er du også, udover at være ordblind? Her mødes studerende sammen, alle med ordblindhed og så får de værktøjer i fællesskab og på individuelt plan over 6 gange, hvor vi mødes. (Læs om kurset her

Mange ordblinde studerende vælger også et individuelt forløb hos mig. Enten fysisk her på klinikken eller online, alt efter hvor i landet de bor.

Vil du også have Tine Perssons hjælp?

Du kan altid skrive til Tine Persson og høre, hvordan hun også kan hjælpe dig.

Måske er du ordblind studerende og kan genkende dig selv i artiklen, eller også vil du måske have hjælp ift. stress, angst, studietvivl eller selvværdsproblemer.

Skriv til Tine Persson hertine@spine.dk

Det koster ikke noget at spørge. Du kan gøre det lige her:

Spørg hvordan vi også kan hjælpe dig

3 gode grunde til at vælge os

7300 timer

Individuelle klient samtaler

4,7 ud af 5 point

Scorer Thomas som underviser

15 år

Har vi arbejdet med unge mennesker

Adresse

Marselis Boulevard 1
8000 Aarhus C

Kontakt

T: 2894 5925
M: info@spine.dk 
CVR: 28447566

Copyright 2015-2020 © SPINE - INFO