3 kendetegn der definerer en spiseforstyrrelse

spiseforstyrrelse

En spiseforstyrrelse kan være svær at blive klog på, men heldigvis er der hjælp at hente. I denne artikel får du 3 typiske kendetegn, der gør dig klogere på hvad det indebærer, at have et forstyrret forhold til mad.

Skrevet af Michèle Licht, cand.pæd. i pædagogisk psykologi og frivillig rådgivningskoordinator i Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS)

Rigtig mange mennesker har i dag et stort fokus på kost, krop, vægt og motion, men for en større og større gruppe af unge mennesker bliver dette fokus altoverskyggende i hverdagen.

Hvor udbredt er spiseforstyrrelser i Danmark?

I en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed og Sundhedsstyrelsen anslås det, at 80.000 unge i alderen 16-19 år er i risikogruppen for at udvikle en spiseforstyrrelse i Danmark.

80.000 unge er i risikogruppen

Spørgsmålet er, hvor grænsen går mellem det sunde fokus på krop og kost, og hvornår det tipper over, og bliver til en usund overoptagethed? I denne artikel har jeg valgt at sætte fokus på, hvilke kendetegn der blandt andet definerer en spiseforstyrrelse.

3 typiske kendetegn ved en spiseforstyrrelse

Som med alt andet er det en balancegang, men der er nogle typiske kendetegn, der går igen på tværs af forskellige typer af spiseforstyrrelser:

1. Spiseforstyrrelsen bruges ofte til at håndtere svære følelser, forventninger og krav

”Jeg har styr på det”, sådan lyder det ofte fra studerende, som har et forstyrret forhold til mad. De oplever og føler som udgangspunkt ikke, at de har et problem, fordi spiseforstyrrelsen har en vigtig og hjælpsom funktion i deres liv.

Det er så at sige blevet en strategi, som ubevidst bruges til at tackle svære følelser og udfordringer. Samtidig fungerer den som et uundværligt redskab til at håndtere krav og forventninger fra omverdenen og fra én selv.

Jeg har gennem mit arbejde mødt unge mennesker, som oplever, at dét at løbe 100 km om ugen med et minimalt indtag af mad er gavnligt for dem, og de kan derfor heller ikke se, at de har et problem og har behov for hjælp.

2. En ambivalent følelse – det er din gode ven og din værste fjende

På de gode dage ved du måske inderst inde godt, at der er noget galt, men på de dårlige dage er det langt fra sådan. Det betyder også, at det kan være rigtig svært at arbejde og slippe af med spiseforstyrrelsen.

Ofte beskrives en spiseforstyrrelse både som en god ven og den værste fjende. Det kan helt konkret komme til udtryk, hvis du f.eks. både kan se fordele og ulemper ved skille dig af med din spiseforstyrrelse.

Hvis du har et forstyrret forhold til mad, kender du sikkert denne følelse af ambivalens, og det kan også være grunden til, at du udskyder eller undgår at opsøge hjælp.

3. En ond spiral der påvirker dit hverdags- og studieliv.

Når jeg skal beskrive, hvordan spiseforstyrrelser udvikler sig over tid, bruger jeg ofte nedenstående billede. Du kan forestille dig spiseforstyrrelsen som en snylter.

Spiseforstyrrelsen starter i det små, men langsomt breder den sig mere og mere ud i alle aspekter af livets arenaer.

spiseforstyrrelse

Det betyder også, at hvis spiseforstyrrelsen er på sit højeste, så fylder tankerne om krop, kost og motion til sidst i alle dele af din hverdag.

Lad ikke maden få magten – gør noget ved problemet!

Det er faktisk også sådan, at jo længere tid du går med en spiseforstyrrelse uden at gøre noget ved det, desto sværere bliver det også at komme af med den igen.

Det bedste du kan gøre for dig selv – og for dine nærmeste – er derfor at tage det i opløbet. Det vil sige, at du skal reagere på signalerne og opsøge hjælp inden alle de røde advarselslamper blinker.

Artikel/Video: Bekymrer du dig nok om dig selv?

Vil du have hjælp til at få mere glæde, overskud og energi i din hverdag på studiet?

Har du brug for, at vi hjælper dig med at håndtere de negative tanker, så du får en hverdag med overskud og energi til dine studier, så kontakt os på info@spine.dk Her kan du høre mere om, hvordan vi konkret kan hjælpe dig.