Har du har svært ved at få SU’en til at slå til? Her får du hjælp til legatsøgning

Legatsøgning

Har du brugt alle dine SU-klip? Mangler du overskuddet til at passe et job ved siden af studierne? Eller har du brug for en økonomisk håndsrækning til dine dyre studiebøger? Her giver bibliotekar Trine Toft dig 3 gode råd om legatsøgning.

Af gæsteskribent Trine Toft, bibliotekar og redaktør på Hvad vil du vide?

Jeg startede på det forkerte studie og fik en depression. Denne gang har jeg valgt rigtigt, men jeg har brugt alle mine SU-klip, og jeg mangler stadig et enkelt semester. Jeg kan ikke arbejde flere timer ved siden af, end jeg allerede gør, og det stresser mig helt vildt. Ved du, om jeg kan få hjælp et eller andet sted?

Sådan lød spørgsmålet fra en studerende på den videregående uddannelse, hvor jeg var ansat som bibliotekar. Heldigvis kendte jeg fra min egen studietid til muligheden for legatsøgning og vidste, hvor gode chancer der var for at finde en fond, der ville hjælpe.

Legater gør studietiden lettere

Sammen med den studerende gik jeg i gang med at undersøge, om der fandtes et legat til lige præcis denne specifikke situation. Næste uge kom den studerende forbi biblioteket med et stort smil og fortalte, at han gennem sin fagforening havde fået den nødvendige økonomiske støtte.

På studiet spredte rygtet sig, og jeg fik en stor erfaring med at finde legater til studieture og til studerende med børn – og især til studerende, der af den ene eller anden grund ikke kunne få SU’en til at slå til.

Hvad kan du søge legater til?

Hele mit første studieår behøvede jeg ikke selv at tage et studiejob, men kunne med hjælp fra flere gavmilde fonde koncentrere mig om at komme godt i gang med studiet. Legaterne finansierede indkøbet af bl.a. mine studiebøger, og min veninde, som lærte mig at søge legater, fik selv rejst penge til at lave dataindsamling til sit bachelorprojekt – i Malaysia.

Alene i Danmark findes der over 20.000 legater, mange af dem øremærket til studerende. Legatportionerne beløber sig fra et par hundrede kroner til hjælp til indkøb af studielitteratur og op til mange tusinde kroner til at finansiere studieophold i udlandet.

Legaterne støtter forskellige formål, og har du brug for økonomisk hjælp til at købe en ny computer til erstatning for den, der brændte sammen, så er der også legater, der kan hjælpe her.

Trænger du til at få rusket op i dig selv og se noget nyt, og har du lyst til at studere et eller flere semestre i udlandet, så findes der mange legater til studerende, der vil læse i udlandet.

Endelig er der også fonde, der støtter ved sygdom, og har du en kronisk lidelse, eller bliver du ramt af sygdom under studiet, så er der legater, der kan hjælpe dig med at komme på benene igen.

3 vigtige ting, du skal vide om legatsøgning

Med så mange fonde, der ønsker at støtte studerende, er der gode chancer for at finde et legat, der passer til dine specifikke behov. MEN… pengene kommer ikke af sig selv.

At søge legater kræver, at du er villig til at gøre en indsats, dels med at finde de rigtige legater og dels med at skrive en god ansøgning. Her kommer 3 gode råd:

1. Søg de rigtige legater

Det er vigtigt, at du kun søger legater, som passer til din specifikke situation. Når du har fundet et legat, så læs fundatsen, som er de krav og betingelser, du skal opfylde for at komme i betragtning til et legat.

De meget generelle legater bliver søgt af mange, men har du en tilknytning til én eller flere byer og landsdele, er der et legat på din uddannelse, eller er der en fond, hvor din særlige profil vil give dig en fordel fremfor de andre ansøgere, så er det de legater, hvor du virkelig skal gøre dig umage med at få sendt en god ansøgning af sted.

Selvfølgelig skal du også søge alle de generelle legater, hvor der er meget få krav i fundatsen, men her vil du være i skarp konkurrence med de mange andre studerende, der også søger.

Her kan du finde legater:

  • Studerende Online
  • LegatNet
  • Kommunernes uddannelseslegater: her finder du et eksempel fra Københavns Kommune.
  • På din uddannelse – spørg f.eks. studievejlederen eller i studieadministrationen
  • I dit netværk: medstuderende, familie og venner

2. Skriv en god ansøgning

Betragt din legatsøgning som en ansøgning til et job. Din ansøgning ender i en stor stak sammen med alle de andre ansøgninger, og når fondsadministratoren starter med at læse igennem, så er det vigtigt, at din ansøgning skiller sig positivt ud. Gør dig umage med at forklare fonden, hvem de støtter, hvad de støtter og hvorfor de skal støtte netop dig.

Nogle fonde har et ansøgningsskema, som du skal benytte, mens andre foretrækker en motiveret ansøgning. Her kan du med fordel bruge tid på at skrive en god standardansøgning og så justere den, så den passer til de enkelte legater, du søger. Husk også at sende de bilag med, der bliver bedt om.

3. Hold styr på dine legatsøgninger

Når du går i gang med at søge legater, bliver der hurtigt en del at holde styr på.

Du kan gøre legatsøgningen nemmere for dig selv ved at oprette et Excel-ark, hvor du holder styr på legaterne med kontaktoplysninger og ansøgningsfrister – og med plads til at notere, hvor meget du har modtaget i støtte. Nogle legater, f.eks. studielegater, er skattefri, mens du skal betale skat af andre.

Vil du vide mere?

Trine Toft er bibliotekar og redaktør på Hvad vil du vide?, hvor du kan finde projektvejledning og guides til informationssøgning. Hun har samlet alle de gode tips om legater i Legatsøgning for studerende, som du med et lånerkort til dit lokale folkebibliotek kan læse online her.